Fly agaric, Ontario
23 x 23 cm / 9″ x 9″, 2007
Image 22/25

© Anne Ashton 2011-2022