Water shields, Ontario
28 x 23 cm / 11″ x 9″, 2007
Image 17/25

© Anne Ashton 2011-2022